Begroting 2019-2022

Meerjaren-investeringsplan 2019-2022 (details)

In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.

Activa
Nummer

Omschrijving
Activa

Investeringen 2019

Investeringen 2020

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

20201031

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

42.000

20211015

Verv.Basisreg.Incl.BGT

436.000

20221029

Verv.wettelijke basisreg. (NHR)

160.000

Veiligheid

20201029

Vervanging tablets bouwinspecteurs 2020

25.000

20211013

Vervang.Handhelds HH 2021

50.000

Verkeer en Vervoer

20151038

UVP-Extra Oververbinding (1.6)

30.468

30.000

20161038

UVP-Extra Parkeerplaatsen

100.000

20171047

UVP-Duurzaam veilig bhproject Irenelaan

50.000

50.000

20171048

UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan

100.205

58.000

20171049

Duurzaamheid Dobbelaan 4

168.138

20171061

Reconstructie Nieuwstraat/Damhouderstraat

160.000

500.000

20171064

UVP- Vlietbruggen

700.000

700.000

20181001

Verkeersregelinstallaties 2018

200.000

20181003

OV armaturen 2018

100.000

20181004

OV lichtmasten 2018

100.000

20181056

Duurzaamheid Fransstraat 16

120.000

20181058

UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen

50.000

25.000

20181059

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan

150.000

75.000

20181060

Aanleg parkeerterrein Venestraat

150.000

20191011

Verkeersregelinstallaties 2019

450.000

20191012

Groot onderhoud kunstwerken beton 2019

150.000

20191013

OV armaturen 2019

200.000

20191014

Ov lichtmasten 2019

200.000

20191015

Verv./reconstr. diverse asfaltwegen 2019

350.000

20191027

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26

130.000

20191047

Fietspaden asfaltvervanging 2019

150.000

2019xxxx

Verkeersremmende maatregelen Wilsveen

111.000

20201005

OV armaturen 2020

200.000

20201006

OV lichtmasten 2020

200.000

20201010

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27

165.000

20201011

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28

165.000

20201012

Verkeersregelinstallaties 2020

450.000

20201013

Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2020

350.000

20201019

Groot onderhoud Kunstwerken 2020

150.000

20201036

Fietspaden asfaltvervanging 2020

150.000

20211001

OV armaturen 2021

200.000

20211002

OV lichtmasten 2021

200.000

20211006

Verkeersregelinstallaties 2021

450.000

20211009

Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2021

350.000

20211010

Groot onderhoud Kunstwerken 2021

150.000

20211025

Fietspaden asfaltvervanging 2021

150.000

20221001

OV armaturen 2022

200.000

20221002

OV lichtmasten 2022

200.000

20221020

Verkeersregelinstallaties 2022

450.000

20221023

Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2022

350.000

20221024

Groot onderhoud Kunstwerken 2022

150.000

20221031

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31

135.000

20159001

Bereikbaarheid Stompwijk - SWW

4.040.000

20159002

Bereikbaarheid Stompwijk - DNS

1.041.602

804.865

20159003

Bereikbaarheid Stompwijk - VBW

2.959.281

638.000

2.958.575

20159004

Bereikbaarheid Stompwijk - VAT kosten

593.603

197.868

197.868

Onderwijs

20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

350.000

3.400.000

4.205.584

20081125

Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel

2.200.000

457.891

20161041

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

278.611

20161042

Nw.bouw PO-school de Wegwijzer

3.410.424

2.814.867

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

1.774.042

2.500.000

20161044

Integraal kindercentra (IKC)

0

20181047

Voorber.krediet Inv.IHP 2019-2022

100.000

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

2.061.500

2.061.500

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

949.375

2.034.375

1.085.000

2020xxxx

Stelpost onderwijshuisvesting PO

2.821.294

1.000.000

250.000

2022xxxx

Stelpost IHP VO

10.300.000

2021xxxx

Stelpost PO School in Klein Plaspoelpolder

1.000.000

2.000.000

2020xxxx

Stelpost IKCs

1.231.500

Sport, cultuur en recreatie

20151013

SP Westvliet toplaagren veld 5+drain

94.000

20161014

SP 't Loo beschoeiing veld 4+5+6+7

55.000

20161074

Nieuwbouw Maartens / Novumhal

1.844.500

20171007

Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3

281.650

20181049

Sp.Westvliet vervanging atletiekbaan

145.800

20191017

Vervanging speelvoorzieningen 2019

420.000

20201017

Vervangen speelvoorzieningen

420.000

20201039

SPP Kastelenring renovatie veld 6

80.630

20201041

SPP Duivesteijn renovatie veld 3

514.210

20211007

Vervangen speelvoorzieningen 2021

420.000

20221021

Vervangen speelvoorzieningen 2022

420.000

2019xxxx

SP Kastelenring algemene inrichting

43.510

2020xxxx

SP Kastelenring algemene inrichting

27.360

2019xxxx

SP 't Loo veld 4 hekwerken en/of verhardingen

48.120

2019xxxx

SP Westvliet toplaagren veld 4+drain

61.430

2019xxxx

SP Westvliet algemene inrichting

30.080

2020xxxx

SP Westvliet algemene inrichting

26.580

Volksgezondheid en milieu

20161001

Hogedrukreiniger Rior wpnr.192

35.000

20161002

Hogedrukreiniger Rior wpnr.196

35.000

20161049

Rioolvervanging v.Deventerlaan e.o.

531.892

20161051

Rioolvervanging Nieuwstraat

100.000

490.000

20171042

Rioolvervanging Strabolaan eo

1.700.000

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

2.750.000

1.200.000

20181051

Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.

1.050.000

20191018

Vervanging rioolinstallatie 2019

500.000

20191031

Vervanging rioolbesturing 2019

100.000

20191032

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2019

70.000

20191042

Rioolvervanging Pr. Marijkelaan L'dam

380.000

20191043

Rioolvervanging Voorburg West

75.000

950.000

20191044

Levensduur verlengende rep.en ren.2019

575.000

20191045

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2019

25.000

20191046

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2019

150.000

20201016

Vervangen rioolinstallatie 2020

500.000

20201022

Vervanging rioolbesturing 2020

100.000

20201023

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

90.000

20201032

Rioolvervanging Voorburg-Noord oud

1.000.000

1.000.000

20201033

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020

150.000

20201034

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020

200.000

20201035

Levensduur verlengende rep. en ren. 2020

25.000

20211003

Vervanging rioleringen 2021

1.785.000

20211004

Vervanging rioolbesturing 2021

100.000

20211005

Vervanging rioolinstallatie 2021

500.000

20211008

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021

90.000

20211016

Rioolvervanging Stompwijk 900m

500.000

20211017

Levensduur verlengende rep.en ren.2021

500.000

20211018

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021

25.000

20211019

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021

150.000

20221017

Vervanging rioleringen 2022

2.568.000

20221018

Vervanging rioolbesturing 2022

100.000

20221019

Vervanging rioolinstallatie 2022

500.000

20221022

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022

90.000

Overhead

20161017

Tractor Massey Ferguson wpnr.15

30.000

20171015

Fiat Strada wpnr. 17

25.000

20171017

VW Caddy wpnr. 10

30.000

20171018

VW Caddy wpnr. 29

30.000

20171050

DMO Gegevensmanagement software

150.000

100.000

20181017

Pick-up VW Transporter wpnr.37

50.000

20181019

Pick-up VW Transporter wpnr.39

50.000

20181020

Pick-up VW Transporter wpnr.41

50.000

20181023

Pick-up VW Transporter wpnr.44

50.000

20181026

Pick-up VW Transporter wpnr.47

50.000

20181027

Pick-up VW Transporter wpnr.54

50.000

20181028

Pick-up VW Transporter wpnr.55

50.000

20181030

Pick-up VW Transporter wpnr.57

50.000

20181032

Pick-up VW Transporter wpnr.60

50.000

20181035

Storage 2018

200.000

20191003

VW Caddy wpnr. 22

30.000

20191004

VW Caddy wpnr. 32

30.000

20191009

Fiat Strada wpnr. 11

25.000

20191010

Fiat Strada wpnr. 18

25.000

20191022

Oracle / Unix 2019

25.000

20191026

Ford Ranger wpnr.63

40.000

20191029

Monitoring

25.000

20191030

Back-Up (tapedrives) 2019

30.000

20191033

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

40.000

20191034

Tokens (software update pointsharp)

25.000

20191035

Verv. 1e deel thin cliënts en monitoren

127.500

20201001

Verv. Core Switches

75.000

20201003

Netwerk interne locaties 2020

300.000

20201004

Oracle / Unix 2020

25.000

20201007

Server hardware SBC

200.000

20201008

Tractor John Deere wpnr.61

40.000

20201018

VW Caddy max wpnr.74

30.000

20201024

Vervanging tablets 2020

315.000

20201025

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

125.000

20201026

Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020

40.000

20201027

Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren

127.500

20201028

Mobile device management 2020

25.000

20211011

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021

40.000

20211012

Back-up tape drivers

30.000

20211014

Vervanging netscalers 2021

25.000

20211020

Vervanging mobiele telefonie

450.000

20211021

DMO Applicaties en automatisering

50.000

70.000

20211022

DMO KCS - Geheugen van LV

370.000

100.000

100.000

200.000

20211023

DMO Informatieveiligheid en privacy

120.000

100.000

131.000

20211024

DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.

150.000

150.000

20211026

Oracle / Unix 2021

25.000

20221003

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23

50.000

20221004

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24

50.000

20221005

Pick-up VW transporter bus wpnr. 33

50.000

20221006

Pick-up VW Caddy wpnr. 34

30.000

20221007

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71

50.000

20221008

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73

50.000

20221009

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86

50.000

20221010

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87

50.000

20221011

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89

50.000

20221012

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91

50.000

20221013

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98

50.000

20221014

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99

50.000

20221015

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100

50.000

20221016

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101

50.000

20221025

Upgrade serverruimte

200.000

20221030

DMO Gegevensmanagement

100.000

20221032

Oracle / Unix 2022

25.000

20241001

Vervanging storage 2024

300.000

2019xxxx

Vervanging 4 x personenauto's

80.000

2021xxxx

Vervanging 5 x personenauto's

100.000

Totaal generaal

32.081.815

846.000

31.200.192

0

18.196.192

0

22.238.000

0