Begroting 2019-2022

1. Veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid richt zich op de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het gevoel van veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De gemeente heeft daarbij een regiefunctie en werkt nauw samen met partners in veiligheid., zoals het Openbaar Ministerie, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Omgevingsdienst Haaglanden en zorginstellingen. Daarnaast zet de gemeente zelf ook instrumenten in, zoals  preventie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 7.874

3,6 %

Baten

€ 19

0,0 %