Begroting 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar meerjarenbegroting 2019-2022. De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld in de raad van 13 november 2018. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2019-2022).