Begroting 2019-2022

3. Economie

Omschrijving

Gemeentelijk economisch beleid richt zich enerzijds op het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. Anderzijds stellen gemeenten voorwaarden aan bedrijven, met oog op de effecten van bedrijvigheid op de omgeving. De Economische Agenda 2017-2020 staat aan de basis van een sterkere lokale economie, betere dienstverlening aan ondernemers en een herkenbaar economisch profiel van de gemeente. In de regio werken 23 gemeenten in MRDH-verband aan het versterken van de economische kracht en het woon- en leefklimaat in de regio. Het doel is meer werkgelegenheid op alle niveaus te creëren. Het vernieuwen van de regionale economie gaat hand in hand met het verbeteren van de kwaliteit van leven en de transitie naar toonaangevende duurzaamheid.
Dit programma omvat de uitvoering van de Economische Agenda en richt zich op ruimte voor bedrijvigheid, dienstverlening aan ondernemers, het stimuleren van een levendige leefomgeving, en het uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.386

2,0 %

Baten

€ 3.371

1,5 %